Voor wie?

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Kinderen ,die even de weg kwijt lijken te zijn. Doordat ze een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt of omdat ze het gewoon moeilijk vinden een volgende stap in hun ontwikkeling te maken. 

Ook voor ouders kan het inschakelen van een kindercoach hulp bieden. Het is heel normaal dat je als ouders niet altijd weet hoe je om moet gaan met bijzondere situaties voor je kind. Je wilt je kind graag helpen, maar samen komen jullie er niet uit. De kindercoach kijkt vanuit jouw kind mee naar een oplossing. En zij gaat er vanuit dat de antwoorden al in het kind zelf zitten.

Niet het kind is het probleem ( of de ouders, of 'het systeem' ), maar het probleem is het probleem.

Voorbeelden van hulpvragen

  • Onzekerheid, laag zelfbeeld
  • Faalangst
  • Pesten
  • Angst
  • Verdriet
  • Echtscheidingsproblemen
  • Rouwverwerking
  • Sociaal - emotionele problemen.
  • Problemen binnen het gezin of op school.