Voor Wie?

De rechtsgeoriënteerde leerling – met of zonder dyslexieverklaring – kan behoorlijk vastlopen in het onderwijs. In groep 1 en 2 mogen kinderen op ontdekkingstocht en kunnen ze spelenderwijs kennis maken met letters en cijfers. In groep 3 verandert het mogen in moeten en het is vaak vanaf dat moment dat de eerste signalen zich laten zien dat een kind tegen een leerprobleem aan kan gaan lopen.

De eerste kinderen die wij zien, zijn kinderen vanaf ongeveer zeven jaar. Ze lopen vast op spelling en lezen, vaak gecombineerd met rekenen. Ook komt het voor dat een kind juist vastloopt met rekenen en dat spelling en lezen op het eerste gezicht prima gaat.

De jongsten hebben vaak moeite om om letters te vormen, tekenen letters, draaien letters om, enz. Ze hebben moeite om woorden te herkennen en het lezen wil niet vlotten. In de middenbouw lopen ze vast bij het automatiseren van sommen en tafels en in de bovenbouw ervaren ze problemen met werkwoordsvervoegingen, woordenschat en het lezen en begrijpend lezen.

Deze kinderen voelen zich vaak niet thuis op school omdat een aantal dingen niet lukken. Wij laten ze zien dat zij het op een andere manier wel kunnen waardoor ze beter in hun vel komen te zitten.

 

Voortgezet onderwijs

Diegene die op de basisschool extra aandacht hebben gekregen, zullen dit op het voortgezet onderwijs ook weer nodig hebben. Maar er komt een groep bij. Dat zijn diegene die het, op basis van hun compenserend vermogen, nog gered hebben op de basisschool door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen. 

Dagelijks dienen zich echter leerlingen aan, meestal uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs, waarbij de trucjes en ezelsbruggetjes niet meer voldoende werken omdat de vraagstukken te complex worden. Hun grote probleem is, dat zij de basisinformatie zoals de sommen tussen 1-20, de tafels en de woordbeelden niet hebben geautomatiseerd. Door middel van de Kernvisie methode worden zij in staat gesteld om alsnog deze basisinformatie te automatiseren.

Daarnaast vereist het voortgezet onderwijs een andere manier van leren. De leerlingen worden geconfronteerd met andere vakken zoals vreemde talen en de hoeveelheid lesstof wordt steeds groter. Ook hier biedt de Kernvisie methode oplossingen om wel te kunnen automatiseren en bijvoorbeeld grote stukken tekst te leren.

Scholen

Ook scholen kunnen gebruik maken van Maaike Coacht. voor extra ondersteuning middels coaching /begeleidingstrajecten voor hun leerlingen, lezingen en/of workshops voor het lerarenteam of een ouderavond.

Voor meer informatie over deze vorm van ondersteuning kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Bron: www.kernvisiemethode.nl