kernvisiemethode

Voor de meeste kinderen geldt dat de methode die op scholen gebruikt wordt prima voldoet. Een klein groepje kinderen loopt echter vast

en ontwikkelen zich niet zoals ze zouden kunnen. Dat is jammer, niet alleen het kind wordt er niet blij van, dit geldt zeker voor de leerkracht(en)

en voor de ouders. Kinderen met o.a. dyslexie, dyscalculie, ADD of ADHD hebben extra aandacht nodig. Als daar op school geen tijd voor is,

of de stof wordt telkens volgens dezelfde methode aangeboden zie je weinig tot geen resultaat. Het zelfbeeld daalt en daarmee ook het

zelfvertrouwen van het kind. Dit geldt overigens ook voor kinderen die niets aantoonbaars hebben, maar ook niet goed mee kunnen komen op school.

 

Wat zijn die leerproblemen dan?

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. 

Eigenlijk kan je spreken van verschillende leerstijlen, een linksgeoriënteerde leerstijlen een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Door bij deze kinderen de Kernvisie methode toe te passen, kan het kind vanuit eigen beleving leren . Leert het een techniek aan en zorgt dat er orde en overzicht is in het hoofd. Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl kunnen niet goed meekomen in de linksgeoriënteerde leerwijze,die aangeboden wordt op school. Bij de Kernvisie methode maken we gebruik van de kwaliteiten. Ze leren een woordbeeld te creëren en dit bewust op te slaan in het geheugen. Het kind ziet direct resultaat! Ze leren "in het hoofd" hele woorden op te slaan, daarna wordt het woord nooit meer fout geschreven. We leren ze schrijven vanuit woordbeelden, niet meer vanuit spellingsregels.

Zo ook bij rekenen leren ze deze techniek. Het komt als "beeld" in hun hoofd te staan.

Op deze manier zullen ook deze kinderen kunnen automatiseren.

 

voor meer informatie kijk op  www.kernvisiemethode.nl